Viborg Kirkegård Viborg Kirkegård
 
Oversigtskort

oversigtskort

 
 

Gravsteder

 

Kirkegården er traditionelt anlagt med grusstier og Linde Alléer, der fører rundt blandt kiste og urnegravsteder, indhegnet med thujahække, hvor gravstedsbrugeren inden for visse rammer selv bestemmer, hvad der skal plantes på gravstederne. Man kan vælge selv at passe sit gravsted eller træffe en aftale herom med kirkegården.

 

Gravstederne kan fås i forskellige størrelser med 1, 2 eller flere kiste- og urnepladser.

 

Et gravsted til begravelse erhverves første gang for indeværende år plus 20 år.

Urnegravsted erhverves for indeværende år plus 10 år og barnegravsted for indeværende år plus 15 år.

Herefter kan man vælge at forny sit gravsted for 5 år - 10 år eller 20 år.

 

For erhvervelse (jordleje) af et gravsted, betales en takst der fastsættes af Viborg Domprovsti.

Folkekirken (Viborg Domprovsti) yder til medlemmer af Folkekirken tilskud til til erhvervelsen svarende til den fastsatte takst.

Borgere der ikke er medlem af Folkekirken eller er medlem af et andet trossamfund, betaler den aktuelle takst.

Oplysning om priser kan fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret, eller ses under fanebladet priser her på hjemmesiden.

 

Ønsker man et gravsted, der ligger i græs som kirkegården passer, (obligatorisk vedligeholdelse) er der forskellige muligheder til kiste eller urne. Opretstående sten i græs eller nedliggende plade, med eller uden blomsterbed.

 

Fælles for alle gravsteder, der ligger i græs er, at pasning for gravstedet skal betales på én gang, når gravstedet erhverves.

 

Ønskes kun en enkelt urneplads i græs, uden mulighed for anbringelse af gravminde eller med plads til ægtefælle, findes denne mulighed i en anonym fællesplæne.

 

Ved køb/erhvervelse før benyttelse, skal vedligeholdelse / pasning, indbetales for min. 5 år.

 

Gravstedet skal anlægges med planter og evt. perlegrus, medmindre det ikke er et græsgravsted.

 

Aftale om tidspunkt for udtalelse af gravsted, vejledning og priser fås ved henvendelse til kirke-gårdskontoret – 86 62 02 68.

 

Gravsteder Gravsteder Gravsteder

 

 

Ydelser til gravsteder:

 

ANLÆGGELSE / ISTANDSÆTTELSE af gravsted:

Diverse planter, fliser, ølandsbrud, pålægning af perlegrus. Tilbud udarbejdes uforbindende af kirkegårdsgartneren.

 

OPRETNING af gravsted og gravsten:

Hvis der sker jordsætning efter begravelse så jord skal fyldes på og stampes, evt. sten rettes og ekstra påfyldning af perlegrus.

 

BESKÆRING af store planter:

Beskæring af stedsegrønne planter, roser og lyng m.m.

 

RENHOLDELSE af gravsted:

Ca. en gang om måneden i perioden april - oktober rengøres gravstedet. Visne buketter fjernes en gang om ugen i samme periode. Nedfaldet løv afrives 1-2 gange om efteråret. Der gives besked om f.eks. jordsænkning eller såfremt planter trænger til at skiftes m.m.

 

STEDMODERBLOMSTER:

Udplantes tidlig forår når grandækningen er taget af gravstederne.   SOMMERBLOMSTER: Udplantning sker omkring Grundlovsdag, den 5. Juni. Der kan vælges imellem flere forskellige blomstertyper. (aftale nærmere med kontoret). Blomsterne gødes ved udplantningen med en langtidsvirkende gødning og der vandes 3-4 gange i løbet af sommeren afhængig af vejret.

 

BUKETTER:

Til højtider og fødselsdage m.m. kan der gennem kirkegården bestilles en buket udsat på gravstedet. Ring og bestil et par dage før buketten ønskes på gravstedet.

 

PÅSKELILJER i potte:

Sættes ud i forbindelse med påsken.

 

HYACINT-, PÅSKELILJE- OG TULIPANLØG:

Lægges i oktober måned.

 

GRANDÆKNING:

Udføres i perioden november - december. Pyntning til en bestemt dato kan udføres mod ekstra betaling. Kirkegården har flere variationer af granpyntning til forskellige priser, ring og aftal nærmere.

 

VINTERKRANS eller VINTERPUDE:

Lægges ud i december måned eller efter ønske.

 

VINTERDEKORATION:

Der sættes en dekoration i kirkegårdsvasen på græsplænegravstederne.

 

JULETULIPANER:

Sættes ud omkring den 15.-20.december.

 

 

Alle ydelser kan bestilles for 1 år ad gangen, men kan også bestilles fast fremover, således at ydelser kun skal afbestilles, den dag de ikke ønskes længere.

 
Aktuelt

1. oktober 2018

Fornyelse af gravsteder

Gravsteder med udløb pr. 31/12 2017 - kan fornyes indtil 1/3 2018

 

1. oktober 2018

Grandækning

Fra uge 43 (sidst i oktober) starter grandækningen på kirkegården.

 

15. marts 2018

Renhold og blomster

Forårs- / sommerblomster