Viborg Kirkegård Viborg Kirkegård
 
Oversigtskort

oversigtskort

 
 

Takstregulativ begravelsesydelser

 

 

Gældende for 2018

Alle priser i taksregulativet er inkl. moms

 

Begravelse / bisættelse / urnenedsættelse:

 

Gravkastning (gravning og dækning af grav)               kr.  3.934,00

Gravkastning dobbelt dybde                                       kr.  5.901,00

Gravkastning barnegrav 0 – 10 år                               kr.  1.788,00

Urnenedsættelse                                                       kr.     715,00

Benyttelse af kirkegårdskapellet                                 kr.  2.146,00

Organist                                                                   kr.     715,00

Kirkesanger                                                              kr.     715,00

Pr. bærer inden for normal arbejdstid                         kr.     537,00

Pr. bærer lørdag                                                       kr.  1.609,00

 

Viborg Domprovsti giver tilskud til begravelsesomkostninger til personer der var medlem af folkekirken på tidspunktet for dødsfaldet efter følgende retningslinjer:

Gravkastning(gravning og dækning af grav)      tilskud: kr.   3.934,00

Gravkastning dobbelt dybde                             tilskud: kr.   3.934,00

Gravkastning barnegrav 0 – 10 år                    tilskud:  kr.   1.788,00

Urnenedsættelse                                             tilskud: kr.      715,00

Benyttelse af kirkegårdskapellet                       tilskud: kr.   2.146,00

(handling maks. 1 time)

Organist                                                          tilskud: kr.     715,00

Kirkesanger                                                     tilskud: kr.     715,00

 

Ekstra ydelser der kan tilkøbes, men hvor der ikke ydes tilskud til af folkekirken - gældende for Viborg Kirkegård:

 

Tillæg for begravelse lørdag                                          kr.   1.967,00

Tillæg for jordpåkastelse lørdag                                     kr.     894,00

Tillæg for barnebegravelse / bisæt barn 0 - 10 år, lørdag kr.     894,00

Tillæg for urnenedsættelse lørdag                                  kr.     537,00

 

Timeløn inkl. moms                                                      kr.     447,00

Urneflytning internt på Viborg Kirkegård, excl. ny urne    kr.  1.431,00

Urneflytning til anden kirkegård, excl. ny urne                kr.  1.199,00

 

 

  

Erhvervelse af gravsteder:

 

Erhvervelse af brugsretten til et gravsted på Viborg Kirkegård:

Køb af kistegravplads i 20 år                                        kr.   16.144,00

Køb af urnegravplads i 10 år                                        kr.     3.076,00

Køb af børnegravsted i 15 år                                        kr.     4.615,00

 

Erhvervelse af brugsretten til et gravsted på Tjele, Nørre Vinge, Foulum kirkegårde, samt Tårup og Kvols kirkegårde:

Køb af kistegravplads i 25 år                                        kr.   20.181,00

Køb af urnegravplads i 10 år                                        kr.     3.076,00

Køb af børnegravsted i 15 år                                        kr.     4.615,00

 

Viborg Domprovsti og Viborg Øster Provsti giver tilskud til erhvervelse af gravsted, til personer der var medlem af Folkekirken på tidspunktet for dødsfaldet efter følgende retningslinjer:

 

Erhvervelse af brugsretten til et gravsted på Viborg Kirkegård:

Køb af kistegravplads i 20 år                             tilskud: kr.   16.144,00

Køb af urnegravplads i 10 år                             tilskud: kr.     3.076,00

Køb af børnegravsted i 15 år                             tilskud: kr.     4.615,00

 

Erhvervelse af brugsretten til et gravsted på Tjele, Nørre Vinge, Foulum kirkegårde, samt Tårup og Kvols kirkegårde:

Køb af kistegravplads i 25 år                             tilskud: kr.   20.181,00

Køb af urnegravplads i 10 år                             tilskud: kr.     3.076,00

Køb af børnegravsted i 15 år                             tilskud: kr.     4.615,00

 

 

Fornyelser af brugsret til kiste og urnegravsted.

 

Gebyr pr. fornyelse hvor der ikke sker jordfæstelse i

et gravsted                                                                  kr.     358,00

Betales uanset fornyelsens åremål.

Såfremt man ønsker at forlænge aftale om gravstedsvedligeholdelse, betales det særskilt.

 

 

Fredningstiden for gravsteder:

 

Viborg kirkegård:

Fredningstiden regnes fra den første i måneden efter jordfæstelse

samt en af nedenfor nævnte perioder:

Kistegravsteder                                                                    20 år

Urnegravsteder                                                                    10 år

Børnegravsteder 0 – 3 år                                                      15 år

Urneplads i Fællesplæne                                                       10 år

 

Gravstedet skal erhverves for 50 år, hvis der anvendes

egetræskiste, eller kiste af andet massivt træ, dog undtaget

fyr og gran. Ved benyttelse af træurner af alle typer, skal grav-

stedet erhverves for minimum                                               25 år

 

 

Fredningstiden for gravsteder på Tjele, Nørre Vinge, Foulum kirkegårde, samt Tårup og Kvols kirkegårde.

 

Fredningstiden regnes fra den første i måneden efter jordfæstelse samt en af nedenfor nævnte perioder:

Kistegravsteder                                                                    25 år

Urnegravsteder                                                                    10 år

Børnegravsteder 0 – 3 år                                                      15 år

Urneplads i Urne i fællesplæne                                              10 år

 

Gravstedet skal erhverves for 50 år, hvis der anvendes

egetræskiste, eller kiste af andet massivt træ, dog undtaget

fyr og gran. Ved benyttelse af træurner af alle typer, skal

gravstedet erhverves for minimum                                        25 år

 

 

Særlige bestemmelser gældende for såvel Viborg Kirkegård som de øvrige kirkegårde i samarbejde med Viborg Kirkegård:

 

Kister lavet af jern, zink eller andet svært forgængeligt materiale samt askeurne af keramik, metal eller andet svært forgængeligt materiale, må ikke nedsættes på kirkegården.

 

Opmærksomheden skal henledes på, at for kistegravsteder der erhverves for mere end én fredningsperiode, samt urnegravsteder der erhverves for mere end 20 år, skal betaling for vedligeholdelsen af gravstedet, ifølge kirkegårdsvedtægten indbetales for hele perioden på én gang, til Folkekirkens kapitalforvaltning GIAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktuelt

1. oktober 2018

Fornyelse af gravsteder

Gravsteder med udløb pr. 31/12 2017 - kan fornyes indtil 1/3 2018

 

1. oktober 2018

Grandækning

Fra uge 43 (sidst i oktober) starter grandækningen på kirkegården.

 

15. marts 2018

Renhold og blomster

Forårs- / sommerblomster