Viborg Kirkegård Viborg Kirkegård
 
Oversigtskort

oversigtskort

 
 

Begravelse / bisættelse

 

Begravelse eller bisættelse - Viborg kirkegård :

Ønske om fastsættelse af et tidspunkt for en begravelseshandling på kirkegården eller i kapellet, kan ske ved henvendelse til sognepræsten eller kirkegårdskontoret telefon 86 62 02 68.

 

I week-ender kan tidsfastsættelse af en handling ske ved henvendelse til sognepræsten eller en af byens begravelsesforretninger.

 

Handlinger kan foregå mandag – lørdag kl. 9.30 – 11.00 – 12.30 – 14.00. Såfremt der efterfølgende ikke skal ske jordfæstelse på kirkegården, kan en handling placeres kl. 15.30.

 

Handlinger på lørdage, mod ekstra betaling. 

 

Begravelse skal normalt være foretaget senest en uge efter dødsfaldet, og kan tidligst foregå 2 døgn efter tidsfastsættelse ved sognepræsten og kirkegården.

 

Man skal være opmærksom på, at i forbindelse med week-end og helligdage forlænges fristen yderligere.

 

Viborg kirkegårdUdtagelse af gravsteder :

Tidsbestilling for udtagelse af gravsteder, sker ved henvendelse til kirkegårdskontoret tlf. 86620268

 

Urnenedsættelse :

Ca. 2 uger efter bisættelsen, vil familien modtage besked, når urnen er klar til nedsættelse på kirkegården. Tidsfastsættelse sker ved henvendelse til kontoret tlf.

86 62 02 68.

 

Urnenedsættese kan foregå i tidsrummet, mandag – torsdag kl. 9.00 – 14.50, fredag kl. 9.00- 14.05, lørdag kl. 9.00 – 14.05 mod ekstratillæg. Opmærksomheden henledes på, at bestemte klokkeslæt ofte er optaget, hvorfor tidsbestilling i god tid tilrådes.

 

Såfremt man har valgt ikke at overvære urnenedsættelsen, modtages skriftlig besked når kirkegården har nedsat urnen.  

 

Handlinger ved kirker vi samarbejder med, aftales med den stedlige præst.

For udtagelse af gravsted aftales det med Viborg Kirkegårdskontor, på telefon 86 62 02 68.

 
Aktuelt

1. oktober 2018

Fornyelse af gravsteder

Gravsteder med udløb pr. 31/12 2017 - kan fornyes indtil 1/3 2018

 

1. oktober 2018

Grandækning

Fra uge 43 (sidst i oktober) starter grandækningen på kirkegården.

 

15. marts 2018

Renhold og blomster

Forårs- / sommerblomster