Viborg Kirkegård Viborg Kirkegård
 
Oversigtskort

oversigtskort

 
 

Regler for benyttelse af kirkegårdskapel

 

Gældende for 2018

 

Kirkegårdskapellet kan benyttes både af alle der måtte ønske det, efter gælde regler og takstregulativer.

 

Ved begravelse eller bisættelse er kapellet åbent en halv time før handlingen. Der ringes med klokkerne ved handlingens start og afslutning, med mindre de pårørende har udtrykt ønske om at der ingen klokkeringning skal være. Venterummet på kapellets østside vil være åbent og opvarmet. Til at afspille musik er der mulighed for efter aftale at tilslutte mobiltelefon eller I-Pod til musikanlæg i det store kapel.

 

Kirkegårdens medarbejder vil være omklædt i mørkt tøj, og være til stede en halv time før og til handlingen er slut. Medarbejderen kører kisten frem til pyntning om morgenen, og arrangerer kiste og afleverede blomster i kapellet. Han viser de pårørende til rette, og sørger for klokkeringning, modtager blomster til båren og viser begravelsesfølge vej til graven.

 

Vedrørende ikke medlemmer af den Danske folkekirke:

Som stående ovenfor, men ud over kirkegårdens medarbejder, er der normalt ingen kirkelig betjening tilstede. Det er muligt efter aftale, at pårørende kan tilslutte mobil eller I-pod til musikafspiller i det store kapel, eller træffer aftale med en af kirkernes organister om at få spillet orgelmusik. Orglet i kapellet må kun betjenes af personer med musikuddannelse.

 

Vedrørende brug af kapellet:

Kapellet er et meget benytte kirkerum, og det kan derfor ikke pyntes særskilt til handlingerne.

 

Kapellet pyntes af kirkegården med en blomsterdekoration i piedestalen ved alteret. Kranse og blomster anbringes omkring båren og ned gennem midtergangen. Der tændes stearinlys i gulvlysestagerne. Af hensyn til brandmyndighedernes regler, må der ikke tændes yderligere stearinlys i kapellet under handlingerne.

Der må ikke afbrændes røgelse eller tændes olielamper eller ekstra stearinlys i kapellet. Inventar og udsmykning må ikke afmonteres eller flyttes. Kisten skal være lukket under handlingen.

 

Ved anmodning om benyttelse af kapellet, er kirkegårdskontoret altid berettiget til at få information om den pågældende handlings forløb.

Kirkegårdslederen kan i tilfælde hvor dele af handlinger strider imod almindelig sømmelighed, eller hvis der er risiko for beskadigelse af inventar og lokale, vælge helt at afvise en handling.

 

Betaling for benyttelse af kirkegårdskapellet:

Medlemmer af folkekirken kan gratis benytte kapellet inden for normal arbejdstid, ved begravelse eller bisættelse i op til en time.

Ikke medlemmer af folkekirken, samt valgmenighedsmedlemmer betaler for benyttelse af kapellet inden for 1 time  kr. 2.146,00

For benyttelse af kapellet ud over 1 time, uanset medlem eller ikke medlem af folkekirken betales pr. påbegyndt time kr. 2.146,00

Kapellet kan maksimum benyttes i 3 timer. Højtideligheden skal være anmeldt efter sædvanlige regler, og de fornødne papirer skal være kirkegårdskontoret i hænde.

På lørdage betales tillige gældende weekendtillæg for begravelse eller bisættelse.

 


Kirkegårdsbestyrelsen

 

 

 
Aktuelt

1. oktober 2018

Fornyelse af gravsteder

Gravsteder med udløb pr. 31/12 2017 - kan fornyes indtil 1/3 2018

 

1. oktober 2018

Grandækning

Fra uge 43 (sidst i oktober) starter grandækningen på kirkegården.

 

15. marts 2018

Renhold og blomster

Forårs- / sommerblomster