Viborg Kirkegård Viborg Kirkegård
 
Oversigtskort

oversigtskort

 
 

Viborg kirkegårdsbestyrelse

 

Viborg kirkegårdsbestyrelse består af 11 medlemmer. 2 repræsentanter fra hvert af de 5 menighedsråd i sognene, samt en præst valgt af byens præster.

 

Valgperiode: 2016-2020

 

Viborg Domsogn:

Allyn Sloth Christophersen - (bestyrelsesformand)

Dorte Storm Larsen

 

Søndre Sogn:

Tove Pedersen

Kai Frost

 

Vestervang sogn:

Jørn Mathiasen - (næstformand)

Jannie Mølgaard (kirkegårdsværge) 

 

Søndermark sogn:

Ivan Kloster

Peter Rosenberg

 

Houlkær sogn:

Anni Norsk

Sten Vestergaard

 

Repræsentant for præsterne i ejersogne:

Marianne Koch

 
Aktuelt

1. oktober 2018

Fornyelse af gravsteder

Gravsteder med udløb pr. 31/12 2017 - kan fornyes indtil 1/3 2018

 

1. oktober 2018

Grandækning

Fra uge 43 (sidst i oktober) starter grandækningen på kirkegården.

 

15. marts 2018

Renhold og blomster

Forårs- / sommerblomster