Viborg Kirkegård Viborg Kirkegård
 
Oversigtskort

oversigtskort

 
 

Forsikring imod tyveri og hærværk

 

De gravsten, planter og materialer der bliver anbragt på gravstedet, er gravstedsejerens private ejendom, som han kan råde over. Dog følger ejendomsretten arveloven, hvorfor flere berettigede i fællesskab ( f.eks. børn om et gravsted hvor forældrene er begravet ) skal være enige om væsentlige dispositioner.

 

Det er almindelig kendt, at de fleste af landets kirkegårde har været ramt af tyveri og hærværk i større eller mindre grad.

 

Kirkegården må ikke tegne forsikring der dækker skade på private personers ejendom. Derfor er det familien selv, der igennem deres indboforsikring skal sikre sig dækning imod skader, forvoldt ved tyveri eller hærværk på gravstedet.

 

Flere forsikringsselskaber, tilbyder for rimelige midler et tillæg på private indboforsikringer, så hærværk på gravsteder erstattes i et nærmere aftalt omfang.

 

Forsikring mod tyveri og hærværk Forsikring mod tyveri og hærværk
 
Aktuelt

1. oktober 2018

Fornyelse af gravsteder

Gravsteder med udløb pr. 31/12 2017 - kan fornyes indtil 1/3 2018

 

1. oktober 2018

Grandækning

Fra uge 43 (sidst i oktober) starter grandækningen på kirkegården.

 

15. marts 2018

Renhold og blomster

Forårs- / sommerblomster