Viborg Kirkegård Viborg Kirkegård
 
Oversigtskort

oversigtskort

 
 

Årets gang på kirkegården

 

 • I januar måned fremsendes fornyelsesbreve til gravstedsejere, hvor gravsteder er udløbne.
   
 • Grandækningen tages af på kirkegården fra midt i marts.
   
 • Omkring 1. april – udplantes stedmoder.
   
 • Ny anlæg påbegyndes (begravelser fra 2. halvår) samt udskiftning af planter (april - juni).
   
 • Renholdelse og hækklipning på gravsteder starter ca. 1. april til 15.oktober.
   
 • Ca. 5. juni (Grundlovsdag) plantes sommerblomster ud.
   
 • Anlæg af gravsteder (begravelser fra 1. halvår) starter sidst i august til midt i oktober.
   
 • Fra uge 43 starter grandækningen på kirkegården og forventes afsluttes først i december.
   
 • 1. Søndag i november – Alle Helgens Gudstjeneste afholdes i byens kirker.
Årets gang på Viborg Kirkegård Årets gang på Viborg Kirkegård Årets gang på Viborg Kirkegård
 
Aktuelt

1. oktober 2018

Fornyelse af gravsteder

Gravsteder med udløb pr. 31/12 2017 - kan fornyes indtil 1/3 2018

 

1. oktober 2018

Grandækning

Fra uge 43 (sidst i oktober) starter grandækningen på kirkegården.

 

15. marts 2018

Renhold og blomster

Forårs- / sommerblomster