Viborg Kirkegård Viborg Kirkegård
 
Oversigtskort

oversigtskort

 
 

Viborg kirkegård

 

Viborg Kirkegård er fælles kirkegård for Viborg bys sogne, med undtagelse af Asmild sogn, som har kirkegård ved kirken.
 
Kirkegården er til rådighed for alle fastboende i Viborg Kommune, samt andre med tilknytning til byen eller kirkegården.

 

Viborg Kirkegård   Viborg Kirkegård

 

Andre kirkegårde, som vi arbejder sammen med er:

 

Tjele, Nr. Vinge, Foulum kirkegårde samt Tårup / Kvols kirkegårde.

 

Ved bestilling af gartneriske ydelser eller for udtagelse af gravsted, kan ske ved henvendelse til Viborg Kirkegårdskontor.

 

Nærmere oplysning kan ses på hjemmesiden, eller fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret - telefon 86 62 02 68.

 

 
Aktuelt

1. oktober 2018

Fornyelse af gravsteder

Gravsteder med udløb pr. 31/12 2017 - kan fornyes indtil 1/3 2018

 

1. oktober 2018

Grandækning

Fra uge 43 (sidst i oktober) starter grandækningen på kirkegården.

 

15. marts 2018

Renhold og blomster

Forårs- / sommerblomster